Sorry

.

אני אכתוב שוב, ובקצרה.

הסליחה אינה דבר מקודש העומד בזכות עצמו בעיני.

יש מעשים, אנשים, וחטאים שלא מגיעה להם סליחה,

שלא נגיד מחילה,

על עוולות, כאבים וחטאים שחטאו.

ערלות לב, גרימת כאב, אכזריות, בוטות, לעג, גזענות, גרימת עוול במזיד, גבהות לב מול חלשים ממך,

במקרו ובמיקרו דינם להזכר ולהרשם בין אם בספרו ובין אם בספרים אישיים, פרטיים, וטוב שכך.

שידעו שזה דינם,

שיתהפכו בלילות, שיתחרטו, שיסורי המצפון וההכרה של מעשיהם לא יעזבו אותם לרגע, שיתייסרו.

בעיקר את מי שעשו לחלשים, לחלשות מהם, אבל לא רק.

סליחה

.

Sorry

ככה אני מרגישה, מאמינה וחיה.

 

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.
%d בלוגרים אהבו את זה: